Primary Navigation

osteopatia

Osteopatia studia – gdzie studiować osteopatię?

W dzisiejszym świecie wzrasta społeczna świadomość szkodliwości zażywania dużych ilości syntetycznych leków. Coraz więcej osób wykazuje również bardziej holistyczne podejście do zagadnienia pozostawania w dobrym zdrowiu. W związku z tym rośnie nie tylko zainteresowanie zdrowszym trybem życia opartym na odpowiedniej diecie i ćwiczeniach fizycznych, ale również metodami leczenia wykorzystującymi techniki mniej konwencjonalne i oparte bardziej na szukaniu przyczyn niż łagodzeniu skutków dolegliwości. Jedną z takich metod jest właśnie osteopatia. 

Na czym polega osteopatia

Osteopatia jest gałęzią medycyny umożliwiającą leczenie pacjentów za pomocą zabiegów manualnych. Ta w pełni naukowa metoda polega na holistycznym podejściu do dolegliwości. Osteopata dokonuje diagnozy na podstawie analizy ciała pacjenta opartej o wyniki badań współczesnych metod laboratoryjnych i obrazowych. Na ich podstawie odnajduje strukturę, która uległa uszkodzeniu i określa przyczynę dysfunkcji. Dzięki dogłębnej znajomości zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu, dobiera odpowiedni dla pacjenta rodzaj terapii. Zabiegi umożliwiają korekcję odchyleń anatomicznych, które są przyczyną wielu różnorodnych dolegliwości. Jak zostać lekarzem wykorzystującym tę metodę? I czy na kierunku osteopatia studia można odbyć w Polsce?

Wymagane wykształcenie

Aktualnie w naszym kraju istnieje jedna uczelnia umożliwiająca podjęcie studiów podyplomowych na kierunku osteopatia. Oferta skierowana jest do absolwentów medycyny o profilu lekarskim i fizjoterapeutów przynajmniej ze stopniem licencjata. W niektórych warunkach możliwe jest również rozpoczęcie studiów podyplomowych w trakcie odbywania studiów na jednym z powyższych kierunków. Program studiów medycyny osteopatycznej obejmuje cztery lata weekendowych zjazdów, których liczba w każdym roku wynosi 10. Każdy weekend to czterdzieści godzin dydaktycznych zapewniających pełne przygotowanie do wykonywania zawodu. Osoby zainteresowane ofertą uczelni więcej informacji odnajdą na jej stronie internetowej – osteopatia warszawa studia

Rosnące zapotrzebowanie

Zmieniający się świat, dostęp do wiedzy i rosnąca świadomość pacjentów sprawiają, że coraz więcej z nich odchodzi od leczenia się konwencjonalnymi metodami. Oczywiście wciąż wiele osób za jedyny sposób leczenia uznaje zażywanie tabletek. Jednak ciągle rosnąca popularność zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i prowadzenia trybu życia chroniącego przed występowaniem zaburzeń, świadczy o zachodzeniu dużych zmian społecznych w kwestii dbania o zdrowie. W związku z tym, z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć można wzrastanie zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinach takich jak osteopatia. Wiele dostępnych niekonwencjonalnych metod leczenia nie posiada podstaw naukowych, a osoby świadczące usługi nie mogą nazywać się lekarzami. Człowiek XXI wieku, posiadający szeroki dostęp do wiedzy poszukuje rozwiązań holistycznych, które są zarazem ugruntowane naukowo. Dlatego medycyna osteopatyczna może być uznana za kierunek ze świetlaną przyszłością.